Voor ouders

WAAROM KINDERCOACHING ?

 
Het liefst zouden we alle kinderen gelukkig zien. In het leven van een kind is veel te beleven en te leren. Dat doen kinderen ook graag. Met de meeste kinderen gaat dit gelukkig ook goed.
Helaas geldt dat niet voor alle kinderen. Sommige kinderen zitten (even) niet lekker in hun vel, bijvoorbeeld door faalangst, verdriet om een dierbaar persoon die overleden is, of een scheiding van ouders.
Ook een gebrek aan zelfvertrouwen, pesten of gepest worden, kunnen een kind behoorlijk in de weg zitten. Kinderen kunnen zich onbegrepen voelen, niet gezien of niet gehoord. Daar kan ik als kindercoach bij helpen. De oplossing voor veel problemen, zit eigenlijk al in het kind verborgen. Samen met het kind en ouders ga ik aan de slag deze oplossing te ontdekken. Stil staan bij de krachten van het kind, deze wakker maken en inzetten draagt bij aan de oplossing.
Het inschakelen van een kindercoach kan een tussenoplossing zijn als de stap naar een kindertherapeut of psycholoog te groot is. Een bezoek aan kindercoaching praktijk "De Vrolijke Kikker" is laagdrempelig en kan de juiste ondersteuning bieden, die uw kind nodig heeft. 

 
Kinderen die bij mij als kindercoach komen kunnen te maken hebben met: 

(Hoog)gevoeligheid HSP, pestproblemen, laag of negatief zelfbeeld, druk gedrag, stil of teruggetrokken gedrag, verdriet & rouw, boosheid, gedragsproblemen, slaapproblemen, moeite met sociale vaardigheden en omgangsvormen, faalangst, angst, stress, moeite hebben met ontspannen, eetproblemen.


De Vrolijke Kikker biedt ook leerondersteuning aan kinderen van 6 t/m 13 jaar.

Er kan gekozen worden voor deze vorm van begeleiding als:
er sprake is van kennishiaten bij bepaalde vakken, kind behoefte heeft aan het plannen en structureren van taken, concentratieproblemen heeft, moeite heeft met huiswerk maken en plannen.

Samen gaan we kijken naar de mogelijkheden die er zijn en welke oplossingen aansluiten bij de hulpvraag.

                                                                                                     

 
Share our website