Staat je kind vaak alleen tijdens de pauze op school of wordt het als laatste gekozen bij een spelletje  thuis ? Wat kun je als ouder doen zodat je kind er meer betrokken bij is !
Op school zijn erin de groep kinderen die makkelijk met verschillende kinderen omgaan en contact maken. Ook zijn er kinderen die minder contact hebben met hun klasgenootjes.  Er zijn kinderen die behoefte hebben aan veel contacten met andere maar er zijn ook kinderen die liever meer op zichzelf zijn. Dit is niet meteen om je zorgen over te maken. Het wordt pas een probleem als je kind wordt buitengesloten en wordt nog erger is als het wordt gepest.
 
Hoe komt het dat er kinderen worden buitengesloten?
 
-Het kind komt onzeker over hierdoor kwetsbaar voor de pestkoppen in een groep of  in de thuisomgeving met broertjes of zusjes enz. Andere kinderen hebben dit kwetsbaar zijn snel in de gaten en maken hier gebruik van om boven het kwetsbare kind te gaan staan.
 
-Het kind zelf heeft hier ook een bepaalde rol in door zijn eigen gedrag. Het wordt snel boos als het verliest, wordt drammerig en wilt zijn zin hebben, staat niet open voor meningen en kritiek van anderen.
 
-Beschikt over weinig sociale vaardigheden. Wilt graag met anderen meedoen maar weet niet hoe het dit moet doen.
 
Tips
1. kijk samen naar de situaties, die wel goed gaan. Wat doet je kind dan wat het ook op
    school in kan zetten.
2. Geef complimentjes,  moedig aan dit versterkt het zelfvertrouwen.
3. Leg aan je kind uit wat houding en uitstraling voor een invloed op anderen hebben
    Oefen dit !
4. Bespreek je zorgen met de leerkracht.
 
School speelt hierin ook een grote rol. Hoeveel aandacht is ervoor weerbaarheid, sociale vaardigheden, pestprotocol. De scholen hebben als taak om een veilige omgeving te creëren waarin kinderen en alle betrokkenen op een respectvolle manier met elkaar omgaan.
(foto: Sandra Stokmans fotografie)
Share our website