Door eigen taken te hebben in het gezin leren kinderen omgaan met verantwoordelijkheden. Ze leren dingen voor anderen en voor hun zelf te doen. Ze ontwikkelen hierdoor verantwoordelijkheidsgevoel maar ook het zelfvertrouwen neemt toe. Ook leren ze hierdoor samenwerken met anderen. Jonge kinderen vinden het leuk om mama of papa te helpen.
 
Tips:
 
  • Voor sommige kinderen vooral jonge kinderen kan het prettig zijn om met een beloningssysteem te werken. Bij een volle kaart krijgt het kind een beloning. De beloning kan ook een beloning zijn die niet materieel is bijvoorbeeld: “mag langer opblijven”, “extra computer tijd”, “lievelingskostje maken”, “samen pannenkoeken bakken” enz.
  • Wees consequent en duidelijk. Herinner je kind aan zijn taak!
  • Maak afspraken wanneer je kind iets af moet hebben en moedigt je kind aan als het eraan begint. Kinderen die er nog wat moeite mee hebben, kun je een beetje helpen. Geef complimentjes als het de taak heeft gedaan.
  • Maak een duidelijk overzichtelijk schema
  • Schat realistisch in hoe je kind de taak gaat uitvoeren. Hou rekening met de ontwikkelingsfase waarin je kind is.
  • Het is slim om van tevoren te bedenken wat de gevolgen voor je kind zijn als het taken niet uitvoert en dat je dit ook met je kind bespreekt.
  Daarbij is het voor jou als ouder ook fijn als kinderen hun steentje bijdragen in het huishouden !
 
Share our website