Is jouw kind perfectionistisch en wil het dingen graag goed doen?  Je kind heeft een hoge lat en wil het altijd beter doen.
Dat wordt lastig als je kind té hoge eisen aan zichzelf gaat stellen.

Kinderen met problemen op het gebied van leren en concentreren ervaren meestal veel stress en spanning. Elke dag op school brengt wel momenten met zich mee waarop het kind stress ervaart.
Vaak is het kind bang om fouten te maken op school, bij een club of bij vriendjes. Ze zijn dan eigenlijk bang voor de negatieve reacties van anderen, zoals de juf, klasgenootjes en ouders.
Kinderen die elke dag stress van het leren krijgen, ontwikkelen faalangst. Zij durven niet aan een proefwerk of dictee te beginnen uit angst dat zij het niet meer weten. Vaak ontstaat hierdoor een negatief zelfbeeld.
Meestal is een beetje spanning goed om te presteren maar er ontstaan problemen als het kind angst heeft om te falen.
Ze denken dan vaak:
-ik schaam me als het weer misgaat
-het lukt me vast niet
-wat ben ik toch een sukkel
-de juf geeft mij vast weer de schuld
andere signalen zijn:
-huilen als het niet lukt of ze worden boos
-geven vaak  snel op
-komen vaak voor een bevestiging
-willen niet naar school of naar een vereniging
 Je kan je kind helpen door meer zelfvertrouwen te ontwikkelen.  Dit gebeurt door positieve ervaringen. Dit zorgt er voor dat het negatieve zelfbeeld langzaam veranderd in een positief zelfbeeld. Je kind ervaart dat het zelf problemen kan oplossen. Hiervoor heeft je kind vertrouwen nodig om zelf dingen te mogen doen.
Geef je kind ook meer ruimte om na te denken. Vaak is het kind nog bezig met nadenken en wordt er al snel een antwoord gegeven.
Praat over helpende en niet helpende gedachten i.p.v. goed of fout. Als iets nieuw is voor je kind en het nog niet kan spreek dan vertrouwen uit door te zeggen; “je kan het nu nog niet”. Verwijs naar eerdere succeservaringen voor het zelfbeeld.
 
Je zult zien dat als jij als ouder bewust het vertrouwen geeft dat jouw kind het wel kan, dit een positief effect heeft. Je kind voelt dit en gaat veel meer dingen uit zichzelf doen door dat het steeds meer geloof krijgt in zijn eigen kunnen.

(foto; Sandra Stokmansfotografie)
 
Share our website