Baalt jouw kind als hij een slecht resultaat heeft gehaald op school of met sporten ?
Of is je kind teleurgesteld als zijn zusje een leuke knuffel heeft gekregen en hij niet !

Omgaan met teleurstellingen is moeilijk. Kinderen moeten dit leren met vallen en opstaan. Om dit goed te kunnen leren,  heeft je kind het nodig dat je even stil staat bij zijn teleurstelling.
Teleurstellingen en lastige situaties horen bij het leven. Zou je je kind tegen alles beschermen of voor hem oplossen, dan is je kind straks een stuk kwetsbaarder als hij op z’n eigen benen staat.
Hoe moeilijk het ook is je kind verdrietig te zien of te zien worstelen met een situatie, het is goed om soms even achterover te leunen en toe te kijken wat er gebeurt. Natuurlijk betekent dit niet dat je je kind totaal aan z’n lot moet overlaten. Maar je kind begeleiden en adviseren is wat anders dan het probleem op lossen of het verdriet wegnemen.
 
Voorbeelden van teleurstellingen en wat je kind ervan leert
 
1. Hard werken voor een proefwerk en toch een onvoldoende halen
Waarschijnlijk moet je kind een andere tactiek gaan hanteren bij het leren van die bepaalde stof.
2. Een wedstrijd verliezen, of laatste worden bij een spelletje
Frustratie en falen horen bij opgroeien. Je kind zal hierdoor gaan nadenken over wat hij volgende keer anders kan doen en nadenken over de fouten die hij heeft gemaakt.
3. Ruzie met een vriendje of vriendinnetje
Hoe los je op een goede manier een conflict op? Een hele belangrijke sociale vaardigheid.
4. De dood van een huisdier
Je kind leert hiervan dat afscheid nemen onderdeel is van het leven en dat er plaats mag zijn voor verdriet.
 
Tips
  • Geef je kind herkenning, laat je kind even balen.
  • Stel je kind vragen. “waar baal je het meeste van?” en “Hoe zou je het graag gewild hebben?” Je neemt je kind hiermee serieus en het helpt hem inzicht te krijgen in zijn baalgevoel.
  • Praat met je kind over zijn gevoel en waar hij dit voelt in zijn lichaam, dit zorgt ervoor dat je kind zich bewust wordt van zijn emoties en kan dit dan een volgende keer herkennen.
  • Help je kind om door te zetten, ook als dingen niet lukken. Stel haalbare doelen en kijk samen wat wel lukt. Ga voor aanmoediging en applaus en leg niet alleen de nadruk op de prestatie.
  • Bedenk samen met je kind op een rustig tijdstip activiteiten die hem afleiding geven als hij zich niet zo happy voelt. Afleiding helpt. Bijvoorbeeld met iets gaan spelen, even naar buiten, wat drinken, muziek luisteren enz.
 
 Dus door even stil te staan bij de teleurstelling, leert je kind deze makkelijker accepteren !
Share our website